BTO rapport - BTO 2006.011

Bijlage bij rapport BTO 2006.010

Rapporten

Dit rapport is een bijlage bij het rapport “Modelleren van afnamepatronen,
BTO 2006.010”. Voor gebruikte referenties en afkortingen wordt verwezen
naar het genoemde rapport. Deze bijlage is zelfstandig te lezen, er wordt
nauwelijks terugverwezen naar het hoofdrapport. Voorliggend rapport is
echter specifiek als achtergrond-informatie bedoeld, het hoofdrapport kan
worden gelezen zonder kennis te nemen van deze bijlage.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?