BTO rapport - BTO 2006.067

Module Beheerplanning

Rapporten

Binnen het BTO- project Prestatie-analyse natuur en milieu is een geautomatiseerd instrument ontwikkeld voor opslag en beheer van terreingegevens van ecologisch beheerde waterwingebieden: de Module Beheerplanning. Het systeem maakt het mogelijk ruimtelijke informatie overzichtelijk op te slaan en te beheren. De Module Beheerplanning bestaat uit een database die gelinkt is aan een geo-informatiesysteem en kan worden ingezet voor planning en evaluatie van ecologisch beheer en andere activiteiten waarvoor ecologische terreingegevens nodig zijn. De database maakt uitwisseling met andere geautomatiseerde systemen binnen bedrijven mogelijk. Omdat het systeem ‘open’ is gebouwd, kunnen bedrijven ook specifieke toepassingen toevoegen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?