BTO rapport - BTO 2006.018

InnovatieScan voor Onderzoeksinstituten

Rapporten

Het innovatievermogen in de sector staat onder druk nu twee belangrijke triggers voor innovatie zijn weggevallen:
1. binnen de kerntaak van drinkwaterbedrijven treden nauwelijks nog acute problemen op, en
2. er is ook niet langer sprake van groei van de drinkwaterafzet.
De drinkwatersector is meer en meer in een ‘beheersfase’ gekomen, die wordt gedomineerd wordt een focus op efficiency. De korte termijn noodzaak tot innoveren lijkt daarmee afgenomen. Tegelijkertijd echter, is het voor de lange termijn cruciaal dat het innovatievermogen van de sector behouden blijft om toekomstige problemen de baas te kunnen en een aantrekkelijke werkgever te zijn. Uit een onlangs door VEWIN uitgevoerde enquĂȘte blijkt dat deze ambitie wordt onderschreven door de meeste drinkwaterwaterbedrijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?