BTO rapport - BTO 2006.010

Modelleren van afnamepatronen

Rapporten

Simulatiemodel voor afnamepatronen ontwikkeld
Binnen het BTO is het computermodel SIMDEUM ontwikkeld voor het simuleren van afnamepatronen (patronen van waterverbruik over de dag) van individuele huishoudens en clusters van huishoudens.De statistische gegevens die als invoer dienen voor het model zijn ontleend aan het driejaarlijkse VEWIN-onderzoek naar waterverbruik thuis, het vijfjaarlijkse Tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau en het continue bevolkingsonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De uitvoer van het model laat het verloop van het waterverbruik over één dag zien, op secondebasis, evenals het verbruik van warm water. Uit een verzameling van gesimuleerde dagpatronen kan de kansverdeling van de maximum volumestroom worden geëxtraheerd. De volumestromen en de versnellingen in de volumestromen kunnen ook vertaald worden naar schuifspanningen in de leidingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?