BTO rapport - BTO 2006.034

Integrale Zuivering

Rapporten

Deze rapportage is opgesteld in nauw overleg met de experts uit de drinkwatersector in Nederland en Vlaanderen. De basis hiertoe is gelegd in een workshop Waterbehandeling op 22 juni 2005. In vervolg hierop is de programmalijn Waterbehandeling vormgegeven en is deze achterliggende visie daarbij ontstaan.
De expert group Integrale Zuivering is speciaal betrokken geweest bij het tot stand komen en de kwaliteitscontrole van dit rapport. De Programma Begeleidingscommissie (PBC) onderschrijft dit visiedocument.
De hoofdidee achter dit visie rapport is dat deze, indien nodig en wenselijk, jaarlijks wordt geactualiseerd en zo blijft dienen als stevig fundament onder het programma BTO Waterbehandeling.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?