BTO rapport - BTO 2006.070

Sedimentverwijdering bij verschillende spuisnelheden

Rapporten

Schoonmaken van distributienetten gebeurt meestal met waterspuien, waarbij
wordt gestreefd naar een minimale spuisnelheid van 1,5 m/s. Deze snelheid
is echter niet overal haalbaar, bijvoorbeeld in lange spuitrajecten met grote
drukval en in delen van het leidingnet met lage druk. Doel van het
beschreven onderzoek was inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de
spuisnelheid en sedimentverwijdering

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?