BTO rapport - BTO 2006.075

Waarden en baten van natuur

Rapporten

In Nederland is natuur een schaars goed waaraan veel belang wordt gehecht.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het hoge aantal leden van Natuurorganisaties, in
2006 maar liefst ruim vier miljoen, maar ook uit het grote bedrag dat jaarlijks
wordt uitgegeven aan natuurbeheer: een miljard euro.
Het is om meerdere redenen van belang de waarde die de natuur
vertegenwoordigt in getallen te kunnen uitdrukken. Zulke getallen kunnen
geldbedragen zijn, maar ook getallen op een niet-monetaire schaal van
biodiversiteitswaarden. De getallen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij
het evalueren van het natuurbeleid (wat heeft die investering van één miljard
euro opgeleverd?), maar ook bij het afwegen van het natuurbelang tegen
financieel-economische belangen. Te vaak leggen planten en dieren het
immers af tegen activiteiten die op korte termijn harde euro’s opleveren,
omdat onvoldoende duidelijk is welke waarde ze vertegenwoordigen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?