BTO rapport - BTO 2006.002

Afsluiters op transportleidingen

Rapporten

Afsluiters op transportleidingen zijn belangrijk om de leveringscontinuïteit van een leidingnet te garanderen en externe effecten van een leidingbreuk te beperken. In de praktijk worden afsluiters op transportleidingen voornamelijk op basis van gevoel geplaatst. Om de plaatsing objectief te kunnen bepalen zijn richtlijnen ontwikkeld.
Belang
Afsluiters zijn cruciaal voor de continuïteit van de drinkwaterlevering en voor de bescherming van consumenten tegen de gevolgen van leidingbreuken en besmettingen. Bij dit soort incidenten en bij reguliere onderhoudswerkzaamheden is effectieve isolatie van leidingnetdelen essentieel, om zo de levering van drinkwater in de rest van het leidingnet kwalitatief en kwantitatief te kunnen waarborgen.
In Nederland bestaan echter geen universele richtlijnen voor de plaatsing van afsluiters op transportleidingen. Daarom zijn in dit onderzoek de richtlijnen geïnventariseerd, die bij de waterbedrijven worden gehanteerd en is er een aanzet gegeven voor universele richtlijnen. Het doel van de aanzet is het op gang brengen van een discussie, op basis waarvan de richtlijnen in de toekomst verder kunnen worden uitgebreid of aangescherpt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?