BTO rapport - BTO 2006.004

Technische haalbaarheid van Q21-kwaliteit voor drinkwater uit anoxisch grondwater

Rapporten

Het drinkwater in Nederland is van hoge kwaliteit. Het beleid van de
waterbedrijven is gericht op handhaving van deze kwaliteit en zo nodig het
realiseren van verdere verbetering met als doel het behouden van het
vertrouwen van de consument in de drinkwatervoorziening. Verbetering van de
kwaliteit van het drinkwater is nodig voor wat betreft de concentratie van
organische microverontreinigingen en het optreden van kwaliteitsvermindering
in het distributienet door nagroei, inclusief groei van Legionella en troebelheid.
Onderzoek is uitgevoerd om na te gaan in welke mate toepassing van
ultrafiltratie en nanofiltratie op rein water bijdraagt aan de verbetering van de
genoemde kwaliteitsaspecten. Uit de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd
bij een productiebedrijf voor de bereiding van drinkwater uit anoxisch
grondwater, blijkt dat ultrafiltratie gevolgd door nanofiltratie tot een vergaande
verbetering ten aanzien van de aantallen deeltjes, opgeloste (an)organische
stoffen en de biologische stabiliteit. Echter, met deze extra behandelingen
kunnen niet alle milieuvreemde verbindingen voldoende worden verwijderd en
werd nog groei van Legionella in een boilerinstallatie waargenomen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?