BTO rapport - BTO 2006.036

Flexwater

Rapporten

De Nederlandse drinkwaterproductie is georganiseerd volgens een
succesvolle formule, waarin schaalvergroting en clustering van
productielocaties een belangrijke rol spelen. Diverse ontwikkelingen maken
het noodzakelijk om de huidige inrichting van de watervoorziening tegen het
licht te houden: klimaatverandering, onzekere watervraag, terrorisme,
vervanging van infrastructuur, fusies, waterwinningen met
kwaliteitsproblemen en technologische ontwikkelingen.
Deze ontwikkelingen stellen waterbedrijven continu voor de uitdaging om de
watervoorziening te (her) optimaliseren, de randvoorwaarden en
uitgangspunten voor (investerings)beslissingen veranderen immers.
Flexibilisering van de drinkwatervoorziening is een oplossingsrichting om
toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en de watervoorziening verder
te optimaliseren (kosten, leveringszekerheid en milieu-impact).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?