BTO rapport - BTO 2006.028

Het gebruik van alternative indicatororganismen voor de detectie van fecale verontreiniging in water

Rapporten

Fecale verontreiniging van drinkwater is een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid, vanwege de mogelijke aanwezigheid van pathogene micro-organismen in fecaliën. Daarom worden fecale indicatororganismen gebruikt om verontreiniging van water met fecaliën op te sporen. Op dit moment worden voornamelijk bacteriën die behoren tot de coligroep, Escherichia coli, enterococcen en sulfietreducerende clostridia gebruikt als indicatororganismen. Deze indicatororganismen hebben echter een aantal beperkingen:
1. ze komen in relatief lage aantallen voor in fecaliën van mens en dier;
2. ze kunnen niet gebruikt worden om de bron van de fecale verontreiniging te duiden en (iii) ze kunnen onder bepaalde condities groeien in het natuurlijke
watermilieu.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?