BTO rapport - BTO 2006.051

Verwijdering van Cryptosporidium parvum Clostridium perfringens en centrische diatomeeen door langzame zandfiltratie

Rapporten

Waternet Amsterdam is in de afgelopen jaren actief bezig geweest om de
capaciteit van hun zuiveringen om micro-organismen te verwijderen te
kwantificeren. Aanleiding hiervoor is het nieuwe Waterleidingbesluit waarin,
voor bedrijven met oppervlaktewater als bron voor de drinkwaterbereiding,
een kwantitatieve microbiologische risico analyse (QMRA) vereist is. De
pathogene protozoa, Cryptosporidium en Giardia, zijn twee belangrijke
indexpathogenen (VROM Richtlijn, 2005) waarvoor een dergelijke QMRA
moet worden opgesteld.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?