BTO rapport - BTO 2006.040(s)

Ionenwisseling voor NOM verwijdering

Rapporten

De aanwezigheid van opgeloste organische stoffen in drinkwaterbronnen beïnvloedt de kwaliteit van drinkwater en de waterzuiveringsprocessen zelf. Natuurlijk organisch materiaal (NOM) kan onder andere veroorzaker zijn van:
– kleur, geur en smaak;
– beperkte biologische stabiliteit van het drinkwater en nagroei in het distributienet;
– vorming van bijproducten bij chemische desinfectie;
– slechtere oxidatie van ijzer en mangaan;
– membraanvervuiling (Bolto et al., 2002b).
Verschillende zuiveringsprocessen leveren een bijdrage aan de verwijdering van NOM. Door een groot deel van de opgeloste organische stof in een eerste zuiveringsstap te verwijderen, is waarschijnlijk een effectievere drinkwaterzuivering en een betere drinkwaterkwaliteit te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het MIEX®-DOC proces dat o.a. in Australië wordt toegepast (Slunjski et al., 2002). Door ionenwisselingsharsen te fluïdiseren, is het ook mogelijk deeltjesvervuiling te voorkomen (Cornelissen en Gijsbertsen, 2006).
Het doel van deze literatuurstudie is vast te stellen welke harsen effectief NOM verwijderen en welke componenten of fracties van NOM dan vooral worden verwijderd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?