BTO rapport - BTO 2006.038

Samenstellen top 100 prioritaire stoffen in rivierwater

Rapporten

Dit rapport beschrijft een inventariserend onderzoek naar het voorkomen van prioritaire stoffen in rivierwater. Hiervoor zijn verschillende bronnen geraadpleegd en de informatie over deze prioritaire stoffen aangetroffen in rivierwater is verwerkt in een database. Een top 100 lijst is samengesteld gebaseerd op het selectiecriterium gemiddelde concentratie van een stof aangetroffen in rivierwater. Deze 100 stoffen zijn vervolgens geanalyseerd met behulp van Gradiënt LC-DAD. Verschillende loopvloeistoffen zijn gebruikt zoals Milli-Q / Acetonitril (neutraal milieu) en TFA / Acetonitril (zuur milieu) om zoveel mogelijk stoffen te analyseren. 77 van de 100 stoffen konden worden gedetecteerd met LC-DAD. De verkregen DAD spectra en KRetI’s zijn opgeslagen in een Kiwa DAD-bibliotheek. In deze Kiwa DAD-bibliotheek zijn onbekende stoffen opgeslagen waarvan er een paar konden worden geïdentificeerd door de DAD spectra en KRetI’s te matchen. De verkregen bibliotheek kan ook gebruikt worden voor identificatie van verbindingen in nieuwe rivierwatermonsters.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?