BTO rapport - BTO 2006.026

Klimaatverandering en de Drentsche Aa

Rapporten

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn stage voor mijn studie bodem, water en atmosfeer aan de Wageningen UR. Een ander onderdeel van mijn stage was het schrijven van een review getiteld: Effect of Global Warming on Floods and Droughts and related Water Quality. Het onderzoek is een initiatief van Kiwa N.V. en maakt deel uit van het klimaatsonderzoek dat door Kiwa wordt uitgevoerd en dat wordt gefinancierd vanuit het BTO, Delft Cluster en bijdragen van individuele waterleidingbedrijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?