BTO rapport - BTO 2011.029

Alternatieven voor spuien in bestaande leidingnetten

Rapporten

Oplossingen voor bruinwaterproblemen in bestaande leidingnetten zijn kostbaar. Manipuleren van
afsluiters lijkt een goede preventiemaatregel te zijn tegen accumulatie van deeltjes. Verhoging van de
stroomsnelheid in het net door afsluitermanipulatie kan de vervuilingssnelheid met een kwart verlagen,
zo bleek uit troebelheidsmetingen bij PWN. Metingen met de opwervelingspotentiemethode OPM, zoals
uitgevoerd bij Brabant Water, Pidpa, WML en Waterbedrijf Groningen, blijken beperkt informatie op te
leveren en zijn vooral kwalitatief ingezet. Voorgesteld wordt om afsluitermanipulatie in te zetten om het
zelfreinigende effect van verhoogde snelheden te bepalen (aan de hand van bruinwaterklachten en/of
troebelheidsmetingen na spuien). Bij een voldoende positief effect kan de situatie permanent worden
gemaakt door leidingen te verwijderen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?