BTO rapport - BTO 2011.010

Virusverwijdering door drinkwaterzuiveringsprocessen; de waarden van somatische fagen, F-specifieke fagen en adenovirussen

Rapporten

Virussen vormen een belangrijke bedreiging voor de veiligheid van drinkwater. Voor het
uitvoeren van de wettelijke Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater (AMVD) door de
waterbedrijven zijn gegevens verzameld over het voorkomen van virussen in het
oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Echter, de kennis over
de effectiviteit van de toegepaste zuiveringsstappen om de virusconcentratie te reduceren is
nog beperkt. Veel kennis is gebaseerd op onderzoek waarbij op laboratoriumschaal
zuiveringsprocessen zijn nagebootst, er is maar weinig kennis over de effectiviteit van
zuiveringsprocessen voor de reductie van de concentratie van virussen in operationele
zuiveringen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?