BTO rapport - BTO 2011.003

Screening-level assessment of the risk of Coxiella burnetii (Q fever) related to aeration of drinking water

Rapporten

Achtergrond
In 2007-2009 hebben zich drie epidemieën van Q-koorts voorgedaan in Nederland. De omvang van de
epidemieën, de tijd en plaats en de analyse van de case-history van de ziektegevallen suggereerde
verspreiding van de verwekker van Q-koorts , Coxiela burnetii, via de lucht vanuit besmette geiten- en
schapenstallen. In het gebied waar de Q-koorts vooral heerste wordt grondwater gebruikt voor de
productie van drinkwater. Grondwater wordt belucht om zuurstof in het water te brengen en
ongewenste vluchtige stoffen (zoals sulfide en methaan) te strippen. Bij diverse typen beluchting wordt
omgevingslucht van het grondwaterpompstation actief aangezogen en vindt intensief contact plaats
tussen de lucht en het water. Filtratie van omgevingslucht vindt niet altijd plaats. Als de omgevingslucht
is besmet met Coxiella burnetii vanuit een nabijgelegen besmette geitenstal zou de Coxiella overgebracht
kunnen worden in het drinkwater en via deze route naar de drinkwatergebruikers worden
getransporteerd. Bij het drinken van dit water of douchen met dit water zou de bacterie op de
drinkwatergebruiker kunnen worden overgebracht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?