BTO rapport - BTO 2011.004

Het ''Nieuwe Influenzavirus A (H1N1) 2009'' in riool- en oppervlaktewater

Rapporten

Besmetting met influenzavirussen geschiedt vooral via rechtstreeks contact en via de lucht. Tijdens
de influenzapandemie in 2009, die werd veroorzaakt door het nieuwe influenza A (H1N1) 2009 virus,
hadden ongewoon veel mensen (25%) ook diarree en maag-darmklachten. Naar verwachting kon dit
virus zich vermeerderen in het maag-darmkanaal, via de feces het lichaam verlaten en in rioolwater
terechtkomen. In principe zou zo via de RWZI ook het oppervlaktewater kunnen worden besmet.
Tijdens de epidemie konden snel PCR methoden worden ontwikkeld en ingezet om deze virussen in
riool- en oppervlaktewater te detecteren. Daardoor kon inzicht worden verkregen in de verspreiding
van influenzavirussen via deze waterroute. Tijdens de epidemie van 2009 bleek deze route niet
relevant: het nieuwe influenza A (H1N1) 2009 virus werd niet aangetoond in riool- en
oppervlaktewater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?