BTO rapport - BTO 2011.001

Inventarisatie van Aeromonas en koloniegetal 22°C in drinkwater en relaties met fysisch/chemische parameters

Rapporten

Het koloniegetal van Aeromonas bij 30° en het koloniegetal van bacteriën die bij 22°C op
glucosegistextractagar kunnen groeien (KG22) zijn wettelijke parameters die periodiek worden
bepaald in het drinkwater. Een landelijk overzicht van de waarden voor Aeromonas en KG22
ontbreekt echter, waardoor geen goed beeld bestaat over de landelijke problematiek met beide
parameters. Ook blijft onduidelijk welke fysisch/chemische factoren een rol spelen bij de
aantallen Aeromonas en KG22 in het gedistribueerde drinkwater. In dit rapport worden de
Nederlandse en Vlaamse pompstations ingedeeld naar aantallen KG22 en Aeromonas in het
gedistribueerde drinkwater. De gegevens over de Nederlandse pompstations zijn uit de
REWAB-database gehaald en de gegevens over de Vlaamse locaties zijn toegestuurd door
Pidpa en VMW. Met de indeling wordt een beeld gekregen over de problemen met deze
wettelijke parameters bij de waterleidingbedrijven die deelnemen aan het gezamenlijke
bedrijfstakonderzoek. Daarnaast is met behulp van statistische methoden onderzocht welke
factoren van invloed zijn op Aeromonas- en KG22-aantallen in het distributiesysteem van een
aantal Nederlandse pompstations. De gegevens die voor deze analyses zijn gebruikt, werden
door de drinkwaterbedrijven toegestuurd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?