BTO rapport - BTO 2011.008

Trendalerts. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en relevantie voor de watersector

Rapporten

De context van de Nederlandse watersector verandert voortdurend. Om proactief te kunnen handelen
moeten beslissers, agendasetters, onderzoekers en ontwikkelaars inzicht hebben in de toekomst. In het
kader van het BTO-project Horizonscanning is een team onderzoekers van KWR voor de hele watersector
continue bezig met inzicht verwerven in ontwikkelingen die de sector de komende jaren sterk kunnen
beïnvloeden. Zij doen deskresearch en maken deel uit van verschillende nationale en internationale
netwerken van verkenners. De opbrengsten van dit horizonscanning onderzoek worden gerapporteerd
in trendalerts: kort en bondige beschrijvingen van specifieke ontwikkelingen en de beoogde relevantie
daarvan voor de Nederlandse watersector.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?