BTO rapport - BTO 2011.011

Are luminescent bacteria suitable for online detection and monitoring of toxic compounds in drinking water and its sources

Rapporten

Zijn luminescente bacteriën geschikt voor het detecteren en monitoren van giftige stoffen in
drinkwater en drinkwaterbronnen?
Sensoren gebaseerd op luminescente bacteriën zijn mogelijk waardevolle hulpmiddelen bij het
monitoren van de chemische waterkwaliteit en veiligheid van oppervlakte en drinkwater. In deze review
wordt een overzicht gegeven van de beschikbare recombinante stammen, welke de bacteriële luciferase
genen luxCDABE hebben en mogelijk gebruikt kunnen worden in een sensor voor de continue
monitoring van de chemische waterkwaliteit. Een groot aantal bacterie stammen is beschreven voor een
brede range aan toxicologische parameters, zoals schade aan DNA, eiwitten of membranen, oxidatieve
stress, organische verontreinigingen en zware metalen. De meeste van deze lux stammen hebben een
gevoeligheid in de milligram tot microgram per liter range, waarbij de stof specifieke stammen
doorgaans gevoeliger zijn. Hoewel er verschillende moleculaire manipulaties zijn waarmee de
gevoeligheid van lux stammen verhoogd kan worden, zijn de meeste detectie grenzen nog te hoog om
individuele stoffen aan te tonen in Europees drinkwater. De lux stammen die op effecten reageren,
kunnen echter wel gebruikt worden om het som effect te meten van een mix van stoffen. Hiermee
worden dan ook stoffen gedetecteerd die niet worden bepaald bij routinematige chemische analyses. In
de discussie wordt een evaluatie gemaakt van de verschillende lux stammen en hun geschiktheid voor oppervlakte en drinkwater monitoring.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?