BTO rapport - BTO 2004.069

Integriteit van holle vezelmembranen. Vezelbreuk: frequentie en oorzaken

Rapporten

Het doel van dit rapport is een overzicht te geven van verschillende aspecten van integriteit van (met name microfiltratie (MF) en ultrafiltratie (UF)) holle vezelmembranen. Naast het bestuderen van literatuur, voornamelijk op het gebied van bepaling van mechanische sterkte van holle vezels, wordt in deze studie informatie gevraagd aan membraanleveranciers en een membraansysteembouwer. Ook gegevens uit het BTO-rapport 2004.016 (inventarisatie van UF-installaties in Nederland) over integriteit worden gebruikt.
Holle vezels worden wereldwijd toegepast bij microfiltratie en ultrafiltratie. Het gebruik van de membranen neemt exponentieel toe. De belangrijkste reden om MF of UF te gebruiken, is het verwijderen van micro-organismen (wereldwijd) en ook wel het verwijderen van deeltjes (Nederland). Om een minimale verwijdering te kunnen garanderen is een goed monitoringssysteem nodig. De vezels kunnen namelijk breken waardoor onbehandeld water aan de permeaatzijde van het membraan terechtkomt. Een goed monitoringssysteem is gevoelig, betrouwbaar en niet te duur. De drukafnametest en deeltjestellers voldoen aan deze criteria.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?