BTO rapport - BTO 2004.066

Ionenwisseling als alternatief voor korrelreactoren en NF

Rapporten

Voor ontharding van drinkwater in Nederland wordt veelal gebruik gemaakt van korrelreactoren. De keuze voor pelletontharding in plaats van ontharding door ionenwisseling is ingegeven door het relatief hoge chemicaliënverbruik en de afvalproblematiek bij ionenwisseling. Bij grootschalige toepassingen is pelletontharding bovendien financieel aantrekkelijker. De komende jaren moet in Nederland op een aantal locaties nog ontharding van drinkwater worden gerealiseerd. Het gaat daarbij vooral om kleinschalige toepassingen (kleiner dan 3 miljoen m3/jaar). In dergelijke situaties kan ionenwisseling interessanter zijn als techniek voor ontharding dan pelletontharding. Daarnaast hebben de waterleidingbedrijven ook op andere terreinen belangstelling voor ionenwisseling. Het gaat hierbij voornamelijk om kleur- en nitraatverwijdering.
Het doel van dit deelrapport is het vaststellen van de mogelijkheden van behandelen van het regeneraat voor eventueel hergebruik of afzet. Tevens is de wettelijke regelgeving voor het lozen van regeneraat uitgewerkt om de mogelijkheden en valkuilen inzichtelijk te maken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?