BTO rapport - BTO 2004.065

Ionenwisseling als alternatief voor korrelreactoren en nanofiltratie

Rapporten

Voor ontharding van drinkwater in Nederland wordt veelal gebruik gemaakt van korrelreactoren. De keuze voor pelletontharding wordt o.a. ingegeven doordat bij grootschalige toepassingen pelletontharding financieel aantrekkelijker is. De komende jaren moet in Nederland op een aantal lokaties nog ontharding van drinkwater worden gerealiseerd. Het gaat daarbij vooral om kleinschalige toepassingen (kleiner dan 3 miljoen m3/j). In dergelijke situaties kan ionenwisseling (kationwisseling) interessanter zijn dan pelletontharding. Met deze achtergrond is in deze studie het economische omslagpunt bepaald van de alternatieve systemen die voor ontharding kunnen worden aangewend, namelijk pelletontharding, ionenwisseling en nanofiltratie. Daarnaast zijn de systemen vergeleken op kwaliteit, bedrijfsvoering en duurzaamheid.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?