BTO rapport - BTO 2004.063

Detectiekans van fecale verontreinigingen in drinkwaterdistributiesystemen

Rapporten

De microbiologische veiligheid van het drinkwater wordt gewaarborgd door een effectieve behandeling van de grondstof en de preventie van fecale verontreiniging van het drinkwater bij opslag, transport en distributie door:
• handhaving van een overdruk in het distributiesysteem;
• voorkómen van wanverbindingen en lekkages;
• hygiëne tijdens werkzaamheden .
In Nederland wordt het drinkwater zonder of met een zeer laag gehalte aan desinfectiemiddel gedistribueerd. Een effectieve preventie van microbiologische verontreinigingen van het distributiesysteem is daarom van groot belang. Het wettelijk voorgeschreven programma voor de beoordeling van de microbiologische kwaliteit van het drinkwater dient als verificatie van de effectiviteit van de preventieve maatregelen. De meetfrequentie en het aantal meetlocaties worden voorgeschreven in het Waterleidingbesluit. De effectiviteit van het wettelijke meetprogramma voor het aantonen van een fecale verontreiniging in het distributiesysteem is echter niet bekend.
Het doel van dit project was het vaststellen van de kans dat een fecale verontreiniging, bijvoorbeeld met rioolwater, in het voorzieningsgebied van een drinkwaterproductiebedrijf wordt gedetecteerd met het wettelijke meetprogramma voor Escherichia coli. Hiertoe is een verontreiniging in het drinkwaterdistributienet gesimuleerd en is de verspreiding van deze verontreiniging bepaald met behulp van het programma ALEID. De kans op detectie van de verontreiniging met het wettelijk meetprogramma is berekend met simulaties van monsterprogramma’s in Excel.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?