BTO rapport - BTO 2004.043

Cryogeen boren van putten. Inventarisatie van technische aspecten en toepassingsmogelijkheden

Rapporten

De leveringszekerheid van de Nederlandse drinkwatervoorziening wordt belemmert door verstopping van pompputten. Immers verstopping reduceert het wateraanbod. Op basis van een eerste inventarisatie is ingeschat dat de Nederlandse drinkwaterbedrijven jaarlijks 12 miljoen euro (prijspeil 2000) besteden aan het opsporen, beheersen en voorkomen van putverstopping (Schrama et. al, 2001). Uit deze inventarisatie blijkt dat bij 2/3 van de verstopte putten er sprake is van verstopping van de boorgatwand. Van conventionele boortechnieken, waarbij een boorspoeling wordt gebruikt, is bekend dat restanten van de boorspoeling op de boorgatwand achterblijven. Op theoretische gronden mag verwacht worden dat deze restanten accumulatie van deeltjes op de boorgatwand (en dus verstopping van deze pompputten) bevorderen.
Tijdens een TRIZ sessie gehouden op 9 oktober 2001 is het idee opgekomen om in plaats van het gebruik van een boorspoeling de grond te bevriezen met bijvoorbeeld zeer koud stikstofgas. De boorgatwand blijft dan ook zonder spoeling stabiel en is tevens waterdicht. Doordat er geen spoeling gebruikt wordt blijft de boorgatwand schoon, waardoor accumulatie van deeltjes kan verminderen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?