BTO rapport - BTO 2004.040

Putregeneratie met Roto-cavitatie. Evaluatie van het testprogramma 2002-2004

Rapporten

Roto-cavitatie is een regeneratietechniek voor pompputten, afkomstig uit de olie-industrie. Door de leverancier Whirlwindi is een testprogramma uitgevoerd met tien putten bij vier waterbedrijven. Vanuit het BTO is door Kiwa de coördinatie en verslaglegging verzorgd.
De werking van de techniek. De hypothese ten aanzien van de werking van de techniek is dat door cavitatie kleine bellen worden gevormd met onderdruk. De bellen imploderen en dit zorgt voor een schokgolf die de verstopping in de omstorting en op de boorgatwand wegslaat. Door de onderdruk die met de implosie gepaard gaat, wordt vloeistof met hoge snelheid aangetrokken en dit zorgt voor afvoer van de losgekomen deeltjes.
Twee kernvragen: 1. Is cavitatie inderdaad in staat om vuilbruggen te verstoren en te breken en het vuil te mobiliseren? Is de techniek wel krachtig genoeg? Bereiken de schokgolven de verstopping op de boorgatwand? 2. Is de techniek niet te krachtig, zodat er gevaar bestaat voor beschadiging van het filterbuis, de omstorting en/of de formatie?
Uitvoering en beperkingen. Na uitvoering en beschouwing van de resultaten bleek dat slecht zes van de tien putten binnen het testprogramma volledig aan de selectie criteria voldeden: Vorden, 2 x Doetinchem, Macharen, Someren, Helmond.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?