BTO rapport - BTO 2004.019

Ionenwisseling als alternatief voor korrelreactoren en andere toepassingen

Rapporten

Voor ontharding van drinkwater in Nederland wordt veelal gebruik gemaakt van korrelreactoren. De keuze voor pelletontharding in plaats van ontharding door ionenwisseling is ingegeven door het relatief hoge chemicaliënverbruik en de afvalproblematiek bij ionenwisseling. Bij grootschalige toepassingen is pelletontharding bovendien financieel aantrekkelijker. De komende jaren moet in Nederland op een aantal locaties nog ontharding van drinkwater worden gerealiseerd. Het gaat daarbij vooral om kleinschalige toepassingen (kleiner dan 3 miljoen m3/jaar). In dergelijke situaties kan ionenwisseling interessanter zijn als techniek voor ontharding dan pelletontharding. Daarnaast hebben de waterleidingbedrijven ook op andere terreinen belangstelling voor ionenwisseling. Het gaat hierbij voornamelijk om kleur- en nitraatverwijdering.
Het doel van dit deelrapport is het weergeven van de stand der techniek en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ionenwisseling voor de bereiding van drinkwater. Hiertoe zijn twee leveranciers uitgenodigd voor een toelichting (Purolite en Rohm & Haas), is een industriële eindgebruiker bezocht en is recente literatuur geraadpleegd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?