BTO rapport - BTO 2003.012

Vergelijkingstabel putmanagement. Winningstechnieken, Boortechnieken, Ontwikkelmethoden, Regeneratiemethoden

Rapporten

Het boren, ontwikkelen en regenereren van pompputten kent tal van beproefde technieken en methoden. Daarnaast komen er diverse nieuwe technieken op de markt. Voorliggende vergelijkingstabel is opgesteld om a) in één oogopslag een overzicht te hebben van bestaande en nieuwe technieken, hun toepassingsmogelijkheden, voor- en nadelen, kosten etc. b) een objectieve keuze te kunnen maken.
In deze tabel zijn boortechnieken; ontwikkel- en regeneratiemethoden alsmede bestaande wintechnieken op onderscheidende criteria beoordeeld.
De volgende tabelonderdelen zijn onderscheiden: 1 Bestaande wintechnieken 2 Toepassingsmogelijkheden wintechnieken 3 Bestaande boortechnieken
4 Bestaande ontwikkelmethoden 5 Bestaande regeneratietechnieken 6 Nieuwe boortechnieken 7 Nieuwe regeneratietechnieken

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?