BTO rapport - BTO 2003.036

Assetmanagement voor Putmanagement. Plan van aanpak voor toolontwikkeling

Rapporten

Module assetmanagement voor putmanagement. In het kader van het BTO zal met betrekking tot putmanagement een Well Warning & Information System (WWIS) worden ontwikkeld, dat kan ondersteunen in het beheer en onderhoud van winmiddelen. Een onderdeel van WWIS is een module Assetmanagement, waarmee: voor een separate put de kosten van de winning per m³ water kan worden berekend; kostenvergelijkingen kunnen worden gemaakt van verschillende
winmiddelen; inzicht kan worden verkregen in het effect op de kosten per m³ water van (uitgestelde) investeringen aan een put.
Met andere woorden, de module Assetmanagement optimaliseert aanleg en exploitatie van een put naar de kosten (de winkosten van het water) en berekent de kosten per m³ water. De module is geschikt om op te schalen zodat het ook toegepast kan worden voor een geheel puttenveld.
De module Assetmanagement moet worden ontwikkeld in de vorm van een ‘gereedschapskist’ met een checklist (waar moet je aan denken). Deze ‘gereedschapskist’ moet bestaan uit een aantal (losse) tools die door deskundigen (van het waterleidingbedrijf) kunnen worden gebruikt om risicoanalyses en kostenberekeningen te maken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?