BTO rapport - BTO 2003.035

TRIZ: Innovatieve oplossingen voor verstoppende pompputten. Functioneel model en Nieuwe concepten

Rapporten

Bij Kiwa Water Research te Nieuwegein is op 9 oktober 2001 een TRIZ workshop gehouden. Een van de onderwerpen die in het kader van deze workshop is bekeken is het verstoppen van pompputten. TRIZ bij Kiwa Water Research: toets met ‘Putverstopping’
In 2002 is Kiwa Water Research gestart met een invoeringstraject van TRIZ in de eigen organisatie. Dit traject bestaat uit de opleiding van 2 Kiwa medewerkers in TRIZ op zodanige manier dat zij zelfstandig TRIZ projecten intern de organisatie en voor de klanten van Kiwa uit kunnen voeren. Bij het gebruik van TRIZ staat een systematische aanpak van (product-)innovatie voorop. De ondersteuning van TRIZ richt zich dan vooral op de conceptuele fase van de productontwikkeling. De aanpak van deze conceptuele fase gebeurt in een traject dat 5 verschillende stadia kent: probleembeschrijving, functionele beschrijving van het huidige systeem, selectie en prioritering van deelproblemen waaraan gewerkt gaat worden, gebruik van geschikte TRIZ technieken om deelproblemen op te lossen, samenstellen van concept oplossingen en aanbeveling van beste 2 oplossingen.
Om deze aanpak over te dragen op de Kiwa medewerkers is het onderwerp “verstopping pompputten” gekozen. Het doel van dit project is tweevoudig. Het eerste doel is om de kennis over de TRIZ aanpak bij het genereren van oplossingen over te dragen aan de Kiwa medewerkers. Het tweede doel is om
goede en innovatieve oplossingen te genereren voor pompputten. Hierdoor moet bereikt worden dat in nieuwe generatie putten veel minder (of geen) regeneratie meer nodig is gedurende de levensduur van de put.
Dit rapport beschrijft de problemen en oorzaken van putverstopping in detail, de functies van de onderdelen in het huidige systeem en de problemen die daarmee optreden, de wijze waarop het projectteam oplossing heeft bedacht voor de verschillende deelproblemen bij verstopping en de aanbevelingen die het projectteam doet voor aanpassingen aan de waterwinning.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?