BTO rapport - BTO 2003.027

Hygiene tijdens het werk hoofdpunten uit de hygienecode drinkwater

Rapporten

Dit boekje beschrijft de hoofdpunten van richtlijnen voor hygiëne tijdens werkzaamheden in systemen voor opslag, transport en distributie van drinkwater:
• Reinwaterkelders en watertorens
• Transportleidingen
• Distributieleidingen
• Brandkranen
• Aansluitleidingen
• Watermeters
Dit boekje richt zich op de mensen die dagelijks de aanleg en onderhoud van deze systemen verzorgen, zowel de werknemers van waterbedrijven als de werknemers van de partners van waterbedrijven, de aannemers. Deze medewerkers dienen allen een opleiding hygiënisch werken te hebben gevolgd en periodiek een opfriscursus te volgen. De hygiëne dient te worden gewaarborgd door een speciaal hiervoor opgeleide (bege)leidinggevende medewerker, die in ieder geval op de relevante momenten aanwezig is.
De richtlijnen zijn gebaseerd op de Hygiënecode Drinkwater. Opslag, transport en distributie (BTO 2001.175(c)) opgesteld in samenwerking met een groot aantal waterbedrijven en in 2002 uitgegeven door Kiwa Water Research in Nieuwegein.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?