BTO rapport - BTO 2001.189(s)

De gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen op de waterleidingbedrijfstak. Stand van zaken december 2001

Rapporten

Het voor u liggende rapport bevat op globaal niveau een analyse van ontwikkelingen in ruimtelijke, -water, -natuur- en milieubeleid en de gevolgen voor waterleidingbedrijven. Momenteel verandert Nederland in hoog tempo, zowel de omgeving als het omgevingsbeleid zijn onderhevig aan dynamische ontwikkelingen. De gevolgen van deze ontwikkelingen in omgeving en beleid kunnen directe gevolgen voor de watervoorziening en waterleidingbedrijven hebben. In sommige gevallen zijn de gevolgen niet direct aan te geven maar tekenen zich trends af die de bedrijfsvoering van waterleidingbedrijven mogelijkerwijs zouden kunnen veranderen. Er is behoefte binnen de bedrijfstak om relevante ontwikkelingen in een rapport te bundelen om te kunnen anticiperen op de toekomst. De analyse in dit rapport is slechts een momentopname en fungeert als naslagwerk voor werknemers binnen de bedrijfstak die meer willen weten over ontwikkelingen in het omgevingsbeleid.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?