BTO rapport - BTO 2001.175

Hygiënecode Drinkwater. Opslag, transport en distributie, 2e editie, 2010

Rapporten

Een van de belangrijkste pijlers van de volksgezondheid is de microbiologische en chemische veiligheid van het drinkwater. Het terugdringen van veel van de besmettelijke ziekten in de 19e en 20e eeuw is, naast goede sanitaire voorzieningen, voor een belangrijk deel terug te voeren op de sterke toename van het percentage van de bevolking dat is aangesloten op een centrale drinkwatervoorziening en de veiligheid van het geproduceerde en gedistribueerde water. Daarom is en blijft het van belang om de veiligheid van het drinkwater te waarborgen.
De voorliggende editie van de Hygiënecode Drinkwater beschrijft de door de drinkwaterbedrijven en – laboratoria in Nederland onderschreven richtlijnen voor de beheersing van de veiligheid van drinkwater tijdens opslag, transport en distributie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?