BTO rapport - BTO 2001.175(c)

Hygiënecode Drinkwater. Opslag, transport en distributie

Rapporten

De Hygiënecode Drinkwater (Opslag, transport en distributie) is een naslagwerk waarin wordt beschreven hoe de microbiologische veiligheid van drinkwater tijdens opslag, transport en distributie kan worden gewaarborgd. De Hygiënecode is opgezet als een integraal systeem voor kwaliteit- en risicobeheersing, bestaande uit vijf basisonderdelen:
− Degelijke infrastructuur
− Preventieve bedrijfsvoering (met name door hygiënisch werken)
− Gevoelig detectiesysteem voor verontreinigingen en afwijkingen
− Effectief correctiesysteem voor verontreinigingen en afwijkingen
− Periodieke inventarisatie en evaluatie van risico’s
De richtlijnen zullen worden samengevat in een werkboekje voor de medewerkers die in de praktijk de verantwoordelijkheid voor de hygiëne hebben.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?