BTO rapport - BTO 2005.026

De 'evaporative light scattering detector' (ELSD) voor de screening van water

Rapporten

In het kader van het Gezamenlijk Onderzoeksprogramma
Waterleidingbedrijven is onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van
zogenaamde ‘Evaporative Light-Scattering Detectoren’ (ELSD) voor de
detectie van organische stoffen in water. Onderzocht is of de huidige
generatie ELSD mogelijk kan functioneren als aanvulling in een HPLC-UV-monitorsysteem
bij de bewaking van de inname van ruwwater of voor de
bewaking van het waterzuiveringsproces.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?