BTO rapport - BTO 2005.035

Het modelleren van microbiologische beschermingszones rond grondwaterwinningen

Rapporten

Rond grondwaterwinningen wordt op dit moment een beschermingszone gehandhaafd om te voorkomen dat de winningen worden besmet met schadelijke micro-organismen. In Nederland geldt als richtlijn dat de verblijftijd vanaf de rand van de beschermingszone 60 dagen dient te zijn. Op basis van een recente modelstudie van het RIVM wordt gesteld dat een verblijftijd van 60 dagen te kort is en dat verblijftijden van 1,8 tot 3,7 jaar noodzakelijk zijn om met 95% zekerheid een infectiekans van 1 op 10.000 mensen per jaar niet te overschrijden (23). De gebruikte parameterwaarden in de RIVM-studie zijn echter deels gedateerd of conservatiever dan tot nu toe gepubliceerd in de literatuur. Tevens is abusievelijk een verkeerde formule toegepast voor de berekening van verblijftijden, waardoor de lengtes van de berekende beschermingszones overschat kunnen zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?