BTO rapport - BTO 2005.036

Standaardisatie, kwaliteitsborging en data-evaluatie van on-line biologische bewakingssystemen

Rapporten

In Nederland en Duitsland langs de Maas, Rijn en Elbe zijn momenteel elf algentoximeters
van bbe-Moldaenke in gebruik. Vier daarvan staan opgesteld in Nederland, namelijk langs
de Maas bij RIZA in Eijsden, het innamepunt Heel van WML en het monitoringspunt
Keizersveer van Evides, en langs de Rijn bij het innamepunt Lekkanaal van Waternet.
Om de operationaliteit van on-line biomonitoren in het algemeen en de algentoximeter in het
bijzonder te bevorderen, is een onderzoek gedaan naar de kritische factoren die het
meetresultaat van deze monitor beïnvloeden. Bij de installatie van de algentoximeter op een
veldlocatie zijn dan vooral de voorbehandeling van het monsterwater door middel van een
filtratiestap, de keuze van het referentiewater en de temperatuurverschillen tussen het
monster- en referentiewater belangrijke factoren. Een doordachte installatie van de
algentoximeter op de meetlocatie kan al veel ruis in de meetresultaten wegnemen, waardoor
de betrouwbaarheid van de resultaten wordt vergroot.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?