BTO rapport - BTO 2005.057

Vorming van bijproducten tijdens UV-desinfectie en UV-H2O2 oxidatie

Rapporten

Aanleiding en doel
Toepassing van UV-licht voor desinfectie van drinkwater wordt sinds eind jaren zeventig in Nederland toegepast. De toepassing van UV/H2O2 voor de omzetting van organische microverontreinigingen gecombineerd met desinfectie is van recentere datum. Tijdens het toepassen van UV-desinfectie of UV/H2O2 oxidatie worden bijproducten gevormd. Het is van belang om inzichtelijk te krijgen welke effecten bijproductvorming tijdens toepassing van UV-desinfectie of UV/H2O2 oxidatie op de waterkwaliteit kan hebben. In dit kader is het BTO onderzoek ‘Vorming van bijproducten tijdens UV-desinfectie en UV/H2O2 oxidatie: een overzicht’ verricht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?