BTO rapport - BTO 2005.065

Prognoses drinkwatergebruik in vier toekomstbeelden

Rapporten

Onzekerheden toekomstig drinkwatergebruik worden sterk bepaald door consumentengedrag
Uit onderzoek naar het drinkwatergebruik in de vier Kartonnen Doos-toekomstbeelden blijkt dat gedrag van individuele consumenten sterk bepalend is voor de hoogte van het watergebruik. In de toekomstbeelden die uitgaan van een coherente, milieubewuste samenleving neemt het watergebruik nog wat verder af dan nu door VEWIN wordt voorspeld in de basisprognose. In de individualistisch ingestelde toekomstbeelden zien we juist een toename van het watergebruik. Hoewel meer inzicht is ontstaan door welke factoren het watergebruik wordt beïnvloed, blijft de onzekerheid rondom het toekomstig watergebruik groot.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?