BTO rapport - BTO 2005.047

Investeringsprognose

Rapporten

Binnen het bedrijfstakonderzoek (BTO) voert Kiwa onderzoek uit naar de conditie van het Nederlandse leidingnet en naar methoden om toekomstige investeringen in kaart te brengen. Om op eenvoudige wijze toekomstige vervangingsinvesteringen te kunnen bepalen is in het project Investeringsprognose het rekenprogramma InvesteringsPrognose Leidingen (IPL) ontwikkeld. Waterbedrijven krijgen door toepassing van het programma inzicht in de kwaliteit van het leidingnet en welke groepen leidingen op korte termijn voor vervanging in aanmerking komen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?