BTO rapport - BTO 2005.046

Putverstopping en deeltjes in grondwater diagnose en aanzet voor therapie

Rapporten

Putverstopping is al een aantal decennia een probleem binnen de waterwereld. Eind
jaren 90 van de vorige eeuw werd duidelijk dat al het grondwater, onttrokken uit
(semi)spanningspakketten, deeltjes bevat en dat deze mogelijk de oorzaak zijn van de
verslechtering van putten.
Onder ongunstige omstandigheden, zoals een hoge concentratie deeltjes, een put met
een te hoge pompcapaciteit, een boorgatwand met minimale diameters van
poriehalzen en een niet aangepaste bedrijfsvoering, zal putverstopping optreden door
accumulatie van deeltjes nabij de boorgatwand. Het optreden van putverstopping
verstoort niet alleen de bedrijfsvoering en brengt kosten met zich mee, maar putten die
(semi)spanningswater onttrekken zijn gewoonlijk diep en daardoor kostbaar, terwijl de
regeneratie niet altijd succesvol is.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?