BTO rapport - BTO 2005.056

Model studies Impact of Intentional Contaminations and Effectiveness of Employing EWS in a Drinking Water Supply System

Rapporten

Het onderhavige is één hoofdstuk afkomstig uit het rapport “Early warning monitoring in the drinking water sector” (BTO 2005.009) dat in opdracht van de American Water Works Association Research Foundation (AwwaRF) is opgesteld. Een deel van de resultaten uit dit rapport zijn door Joep van den Broeke en George Mesman gepresenteerd in het overleg van het Deskundigenplatform NBC op 14 oktober 2004 te Bilthoven, en deze rapportage omvat deze resultaten met daarbij extra achtergrondinformatie en een meer gedetailleerde bespreken van de uitgevoerde berekeningen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?