BTO rapport - BTO 2005.044

Betrouwbaarheid van afsluiters en sectie-isolaties

Rapporten

Bij de isolatie van lekkages en besmettingen in het leidingnet spelen afsluiters een cruciale rol. Om de levering van drinkwater bij incidenten zo goed mogelijk te continueren is de plaats en de betrouwbaarheid van afsluiters in het drinkwaternet van belang. In dit rapport wordt een methode besproken waarmee de plaatsing van afsluiters kan worden verbeterd en de betrouwbaarheid van een gebied kan worden geoptimaliseerd. Randvoorwaarden bij de optimalisatie van de betrouwbaarheid van de afsluiting zijn de onderhoudsfrequentie van afsluiters en hoeveel getroffen aansluitingen die een waterleidingbedrijf acceptabel vindt tijdens een incident.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?