BTO rapport - BTO 2005.040

Onderzoek naar de invloed van distributie op de samenstelling van leidingwater

Rapporten

De samenstelling van het drinkwater in het voorzieningsgebied kan zodanig
veranderen dat dit leidt tot een ongewenste kwaliteit van het water bij de
consument. Voorbeelden van dergelijke veranderingen zijn: vermeerdering
van micro-organismen, waaronder Aeromonas en Legionella (in
leidingwaterinstallaties) en bruin water. Kwaliteitsveranderingen kunnen in
principe worden voorkomen door aanpassingen van de zuivering en
maatregelen in het leidingnet. Een kosteneffectieve aanpak vergt echter
gerichte kennis over de processen die kwaliteitsveranderingen veroorzaken.
Daarom worden in BTO-verband en in DPW-verband onderzoeksprojecten
uitgevoerd gericht op het verwerven van deze kennis. In een BTO-workshop
zijn de betreffende projecten gepresenteerd en zijn afspraken gemaakt over
verdere afstemming bij de opzet en de uitvoering van het onderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?