BTO rapport - BTO 2005.031

Optimalisatie van de bepaling van het gehalte adenosinetrifosfaat (ATP) in water en in biofilm

Rapporten

Adenosinetrifosfaat (ATP) bevindt zich in elk levend micro-organisme en het ATP-gehalte is een maat voor de hoeveelheid aanwezige actieve biomassa. Al jaren gebruikt Kiwa de ATP-bepaling voor diverse doeleinden. Soms is het ATP-gehalte van het geteste drinkwater onder de bepalingsgrens van de ATP-bepaling (1 ng ATP/l). Omdat het toch van belang is om van dergelijke monsters het juiste ATP-gehalte te bepalen, is aandacht besteed aan het verlagen van de bepalingsgrens. Het bewaren van monsters, ten behoeve van de ATP-bepaling, is in bepaalde gevallen nodig en/of handig (bv. in het weekend of bij kleine meetseries). Omdat het nog niet geheel duidelijk is wat de minst onjuiste omstandigheden zijn voor het bewaren van een monster is ook aandacht besteed aan het zoeken van een geschikte bewaarmethode.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?