BTO rapport - BTO 2005.030

De vervuiling van NF-membranen door NOM bij de drinkwaterbereiding

Rapporten

De inzet van nanofiltratie is één van de belangrijke evoluties in de bereiding van drinkwater.
Net zoals bij alle membraanprocessen is de beheersing van de vervuiling van het membraan
echter essentieel. In dit concrete geval zal de aanwezigheid van Natural Organic Matter
(NOM) aan de basis liggen van de vervuiling van het NF-membraan. Het verwerven van een
beter inzicht in het foulinggedrag van NOM is de centrale doelstelling van dit eindwerk.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?