BTO rapport - BTO 2000.03

Ontwerprichtlijnen voor een vertakt leidingnet

Rapporten

In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de oorzaak en preventie van bruin water. Dit onderzoek heeft concreet geresulteerd in drie maatregelen om bruin water te voorkomen: 1. het minimaliseren van de sedimenttoevoer af pompstation; 2. het voorkomen van het langdurig bezinken, incidenteel opwervelen en meevoeren van sediment in het leidingnet. 3. het periodiek schoonmaken van het leidingnet.
De ontwerpmethodiek die voortvloeit uit aanbeveling 2 is bondig verwoord in het rapport “SWE 99.011 – Nieuwe ontwerprichtlijnen voor distributienetten”, waarin de ontwerpstappen aan de hand van een voorbeeld worden doorlopen. Essentie van de ontwerprichtlijnen is het ontwerpen van een vertakt drinkwaternet waarbij in een later stadium de bluswatervraag wordt ingepast.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?