KWR rapport - KWR 2013.064

Wet-en regelgeving in Nederland voor leidingmaterialen in contact met drinkwater

Rapporten

‘Producten’ die in contact (kunnen) komen met drinkwater mogen geen stoffen aan het water afgeven in hoeveelheden die nadelige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Daartoe dienen die producten volgens de op 1 juli 2011 inwerking getreden Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening’1, een ministeriële regeling die op 19 juli 2011 in werking is getreden. Dit betekent dat de procedure voor het verkrijgen van een ‘erkende kwaliteitsverklaring’, zoals bedoeld in de Regeling, voor ieder product in contact met drinkwater ingaande die datum met positief gevolg dient te zijn afgerond. In bijlage I van dit rapport wordt de wet- en regelgeving voor ‘leidingmaterialen’ (zie verder) ten behoeve van drinkwaterleidingnetten en drinkwaterinstallaties systematisch en gedetailleerd uitgewerkt, en kan worden gezien als ‘naslagwerk’. In hoofdstuk 2 wordt een en ander op een praktische wijze samengevat.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?